Tillbaka till hemsida Logga in
Detta är DIARPO
Personuppgiftslagen (PuL)
Avtalsbevakning
Kontakta oss
Startsidan
 
Vad är Pul?

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft hösten 1998. I oktober 2001 är övergångstiden från datalagen slut och PuL börjar att gälla för de flesta register som tidigare har reglerats av datalagen.

De licenser, tillstånd och föreskrifter som tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) tidigare meddelat enligt datalagen upphör automatiskt att gälla 1 oktober 2001.

För att behandling av personuppgifter skall få fortsätta efter den 1 oktober 2001 måste den vara tillåten enligt PuL. Detta innebär att den registrerade skall ha givit sitt samtycke eller att behandling av personuppgifter uppfyller de villkor som anges i lagen.

 

Diarpo tillhandahålls av Your Voice Network AB. Sjötullgatan 68 B, 826 50 SÖDERHAMN, Tfn: 0270-727 70, E-post: info@yourvoice.se