Tillbaka till hemsida Logga in
Detta är DIARPO
Personuppgiftslagen (PuL)
Avtalsbevakning
Kontakta oss
Startsidan
 
Behandling av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen skall behandlingar av personuppgifter förtecknas och hållas ordnade.

Arkivportalen DIARPO ger möjlighet att förteckna behandlingar enligt personuppgiftslagens krav. Inom ramen för DIARPO PuL finns även juridiskt stöd via internet från såväl jurist som personuppgiftsombud.

I ett elektroniskt formulär sorteras informationen om era behandlingar av personuppgifter. Detta görs efter lagens krav samt efter bestämda sökbegrepp.

DIARPO PuL är ett webbaserat verktyg som tagits fram av jurister och personuppgiftsombud. Applikationen verkar för överblick, laglighet samt god intern kontroll.

 

Diarpo tillhandahålls av Your Voice Network AB. Sjötullgatan 68 B, 826 50 SÖDERHAMN, Tfn: 0270-727 70, E-post: info@yourvoice.se