Tillbaka till hemsida Logga in
Detta är DIARPO
Personuppgiftslagen (PuL)
Avtalsbevakning
Kontakta oss
Startsidan
 
Om DIARPO PuL

DIARPO körs via webben. Du behöver endast en Internetuppkoppling och en webbläsare. Inga installationer. Inget underhåll.


Fördelar med DIARPO:

  • Intern kontroll och kvalitetssäkring - DIARPO ersätter manuella pärmsystem.
  • Våra experter svarar på dina frågor via ett frågeforum i systemet. Systemet innehåller också en sökbar frågebank.
  • Enkelt och rationellt - Personuppgiftsombudet fyller i ett enkelt formulär.
  • Minskad arbetsbörda - Ansvaret för personuppgifter kan fördelas i organisationen.
  • Systemet utvecklas i takt med att förändringar sker i lagen.


Hjälp att kartlägga och förteckna personuppgifter

Inventeringen av personuppgifter i organisationen kan vara ett tidskrävande och komplicerat detektivarbete. För att underlätta för er så hjälper vi till med kartläggningen och att komma igång med företeckningsarbetet.

Tjänsten innebär att vi finns på plats hos er under några dagar och tillsammans med inblandade personer sätter igång förteckningsarbetet.


Support från vår jurist

När du stöter på problem som rör personuppgiftslagen och förteckning så har du tillgång till support från våra erfarna PuL-experter på Jurark AB.

 

Diarpo tillhandahålls av Your Voice Network AB. Sjötullgatan 68 B, 826 50 SÖDERHAMN, Tfn: 0270-727 70, E-post: info@yourvoice.se