Tillbaka till hemsida Logga in
Detta är DIARPO
Personuppgiftslagen (PuL)
Avtalsbevakning
Kontakta oss
Startsidan
 
Länkar

Datainspektionen

  Information om personuppgiftslagen. Dessutom servar Datainspektionen med blanketter, råd och tips till de som behandlar personuppgifter. www.datainspektionen.se

Rixlex

  Riksdagens hemsida för bland annat lagar och förordningar. Här finner du lagen och kringligande författningar.
www.riksdagen.se/debatt

 

Diarpo tillhandahålls av Your Voice Network AB. Sjötullgatan 68 B, 826 50 SÖDERHAMN, Tfn: 0270-727 70, E-post: info@yourvoice.se