Tillbaka till hemsida Logga in
Detta är DIARPO
Personuppgiftslagen (PuL)
Avtalsbevakning
Kontakta oss
Startsidan
 
Inrapporterade behandlingar

Behandling av personuppgifter

Kommunens personuppgiftsombud har i uppgift att föra förteckning över nämndernas behandlingar av personuppgifter. För att öka insynen i kommunens administration väljer några kommuner att publicera sina förteckningar publikt - se nedan.

 
Organisation
Personuppgiftsansvarig

 

 

Diarpo tillhandahålls av Your Voice Network AB. Sjötullgatan 68 B, 826 50 SÖDERHAMN, Tfn: 0270-727 70, E-post: info@yourvoice.se