Tillbaka till hemsida Logga in
Detta är DIARPO
Personuppgiftslagen (PuL)
Avtalsbevakning
Kontakta oss
Startsidan
 
Utvecklingsplattform

Förutom de färdiga modulerna och möjlighet att bygga system med hjälp av malleditorn, är DIARPO också en kompetent plattform för utveckling av skräddarsydda webbaserade system.

HILDA
HILDA står för Hi-Level Development Architecture och är den utvecklingsplattform som ligger till grund för DIARPO. Systemet är utvecklat av Your Voice. Plattformen är tänkt att fylla den lucka som idag finns längst upp i programutvecklingskedjan.

Serverprogramvara: MS Windows och SQL-server.
Utvecklingsverktyg: Visual Studio, ASP, COM, .NET
HILDA: Standard för grafiskt gränssnitt, behörigheter, namngivning, datastruktur med mera.

HILDA snabbar upp utvecklingen och ger säkrare resultat, enklare gränssnitt och mer kostnadseffektiv utveckling.

Exempel på innehåll i HILDA

 • Behörighetssystem
 • Layoutmallar
 • Gränssnitt för systemintegration
 • Toolbox till Visual Studio
 • Dokumenthantering
 • Filuppladdning
 • Menysystem
 • Databasstruktur
 • Namngivningsregler
 • Workflow
 • Integrering mellan moduler

 

Diarpo tillhandahålls av Your Voice Network AB. Sjötullgatan 68 B, 826 50 SÖDERHAMN, Tfn: 0270-727 70, E-post: info@yourvoice.se