Tillbaka till hemsida Logga in
Detta är DIARPO
Personuppgiftslagen (PuL)
Avtalsbevakning
Kontakta oss
Startsidan
 
Teknik och funktioner

Flexibelt mallsystem
DIARPO bygger på ett flexibelt mallsystem där man kan bygga upp inmatningsformulär helt dynamiskt. Detta innebär att du som kund helt och hållet kan bestämma vilka datafält som ska finnas i systemet. All data i fälten blir sedan sökbar, vilket gör att systemet kan användas till en mängd olika typer av register och dokument.

Systemet kan innehålla flera mallar för olika typer av dokument. Mallarna kan också utvecklas efterhand, utan att redan inmatad information påverkas.

Behörighetssystem
DIARPO innehåller ett avancerat behörighetssystem som möjliggör användning i stora organisationer. Detta gör att varje användare bara har tillgång till det den har behörighet till.

Behörighetssystemet bygger på Microsoft Active Directory, vilket möjliggör integrering i befintlig datamijö.

Påminnelsefunktion
I DIARPO finns en påminnelsefunktion där man kan schemalägga påminnelser som skickas via e-post. Detta innebär att du kan få en påminnelse t ex en gång per år, då det är dags att uppdatera ett visst dokument.

Sökning
Sökfunktionen gör det möjligt att söka med hjälp av fritext i dokumenten. Förutom fritextsökning kan sökfuktionen kan anpassas efter era specifika behov.

 

Diarpo tillhandahålls av Your Voice Network AB. Sjötullgatan 68 B, 826 50 SÖDERHAMN, Tfn: 0270-727 70, E-post: info@yourvoice.se