Tillbaka till hemsida Logga in
Detta är DIARPO
Personuppgiftslagen (PuL)
Avtalsbevakning
Kontakta oss
Startsidan
 
Säkerhet och sekretess

Säkerhet

Diarpo Avtalsbevakning körs via webben. För att detta ska vara möjligt krävs en säker överföringsmetod. Vi använder den mest spridda tekniken för säkerhet på webben som kallas SSL. SSL är ett certifikat som utfärdas av speciella certifikatutfärdare. Detta garanterar att avtalen skickas till just Your Voice server, samt att trafiken mellan er dator och servern är krypterad och därmed inte kan avlyssnas.

Your Voice Network AB har erforderligt brandväggsskydd samt väl utarbetade backup-rutiner, bland annat med förvaring av backupband utanför företaget.


Sekretess

Vid beställning av tjänsten tecknas ett särskilt sekretessavtal. Detta reglerar att endast den personal som jobbar med avtalet får tillgång till dem. Det reglerar också att dessa personer inte på något sätt får sprida informationen till annan part.

Ett avtal har också tecknats mellan berörd personal och företaget Your Voice Network AB. Detta reglerar att personal inte får sprida informationen vidare efter sin anställning i företaget.

Detta är en fråga som vi tar på största allvar och ser som en grundpelare i denna verksamhet.

 

Diarpo tillhandahålls av Your Voice Network AB. Sjötullgatan 68 B, 826 50 SÖDERHAMN, Tfn: 0270-727 70, E-post: info@yourvoice.se